EverestUncensored

My Blog List

Pages

Search This Blog

Followers

Monday, May 16, 2016

#Nepal #ProblemI: #NoTeachersInSchools शिक्षक भएनन् भन्ने उनीहरूको पहिलो जवाफ हुन्छ । दोस्रो, शिक्षक भए पनि उनीहरूको गुणस्तर भएनन् भन्ने हुन्छ र तेस्रो चाहिँ विद्यालको भौतिक वातावरण उपयुक्त छैन भन्ने गुनासो हुन्छ http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/78439

#Nepal #ProblemI: #NoTeachersInSchools शिक्षक भएनन् भन्ने उनीहरूको पहिलो जवाफ हुन्छ । दोस्रो, शिक्षक भए पनि उनीहरूको गुणस्तर भएनन् भन्ने हुन्छ र तेस्रो चाहिँ विद्यालको भौतिक वातावरण उपयुक्त छैन भन्ने गुनासो हुन्छ http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/78439
Post a Comment