EverestUncensored

My Blog List

Pages

Search This Blog

Followers

Monday, May 16, 2016

#NepalDoesNotAllowShuttingCompaniesNeitherBringingMoneyForFactories कम्पनी चलेन बन्द गर्छु भन्दा पनि बन्द गर्न दिइदैन । त्यस्तै बाहिरवाट पैसा ल्याउन उति नै झन्झटिलो छ । अनेक शंका गरिन्छन् । http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/78439

#NepalDoesNotAllowShuttingCompaniesNeitherBringingMoneyForFactories कम्पनी चलेन बन्द गर्छु भन्दा पनि बन्द गर्न दिइदैन । त्यस्तै बाहिरवाट पैसा ल्याउन उति नै झन्झटिलो छ । अनेक शंका गरिन्छन् । http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/78439
Post a Comment