EverestUncensored

My Blog List

Pages

Search This Blog

Followers

Monday, May 16, 2016

अमेरिकाका निम्ति आइटीमा काम गर्नु भनेको मलेसियामा कामदार पठाउनु जस्तै हो #WorkinForItForAmericaIsLikeWorkingInMalaysia #NepaliEducation http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/78439 #RudraPandey #DeerwalkINCCEOChairMAn

अमेरिकाका निम्ति आइटीमा काम गर्नु भनेको मलेसियामा कामदार पठाउनु जस्तै हो #WorkinForItForAmericaIsLikeWorkingInMalaysia #NepaliEducation 
http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/78439 #RudraPandey #DeerwalkINCCEOChairMAn
Post a Comment