EverestUncensored

My Blog List

Pages

Search This Blog

Followers

Tuesday, June 28, 2016

‪#‎DeerwalkFoundationOpeningFreeOneRoomSchools‬ े www.ekal.org को मोडेल प्रयोग गरेर देशको कुना काप्चामा "One Room - One Teacher" for All को मन्त्रमा आधारित गरीव विद्यार्थीहरुको लागि निशुल्क पढाई सुरु गर्दै। यस्तो स्कूलको नाम "Deerwalk One Room School" राखीने छ र यस स्कूलम पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार सँग मिलेर काम गरिने छ।

‪#‎DeerwalkFoundationOpeningFreeOneRoomSchools‬ े www.ekal.org को मोडेल प्रयोग गरेर देशको कुना काप्चामा "One Room - One Teacher" for All को मन्त्रमा आधारित गरीव विद्यार्थीहरुको लागि निशुल्क पढाई सुरु गर्दै। यस्तो स्कूलको नाम "Deerwalk One Room School" राखीने छ र यस स्कूलम पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार सँग मिलेर काम गरिने छ।
Post a Comment