EverestUncensored

My Blog List

Pages

Search This Blog

Followers

Thursday, June 2, 2016

#FoolsWantHappiness #WorldStartsFromPain संसार दुक्ख बाट सुरु हुन्छ र संसार दुक्ख को कारण नै चलेको छ। त्यसकारण संसार मा सुख खोज्नु नै मुर्खता हो। यो त केवल प्रक्रिया हो माध्यम हो जसको सहि स्वोभाव (अनित्यता) को दर्सन गरेर लोक बाट बाहिर निस्कन सम्भव छ। #WorldRunsFromPain #DontSearchForHappiness #FoolsWantHappiness #bhikkhuSadhanaSthal

#FoolsWantHappiness #WorldStartsFromPain संसार दुक्ख बाट सुरु हुन्छ र संसार दुक्ख को कारण नै चलेको छ। त्यसकारण संसार मा सुख खोज्नु नै मुर्खता हो। यो त केवल प्रक्रिया हो माध्यम हो जसको सहि स्वोभाव (अनित्यता) को दर्सन गरेर लोक बाट बाहिर निस्कन सम्भव छ। #WorldRunsFromPain #DontSearchForHappiness #FoolsWantHappiness #bhikkhuSadhanaSthal
Post a Comment